Mucizeler tabiata aykırı değildir.

Sadece tabiat hakkında bildiklerimize aykırıdır.

MAG Consulting olarak şirketinizin tabiatını yeniden yaratıyoruz.

Hazır reçetelerdense güncel küresel gerçekler içinde yaşayan, benzer formüllerle tek yöntem uygulamak yerine, herkesi tek tek tanıyan, ihtiyacını çok iyi anlayan, empatik bir uzman kadromuz var.

Uzmanlarımız, tecrübesi ve sezgileriyle soruna tam yerinde parmak basar, entellektüel kapasiteleriyle her soruyu farklı ağızdan sorar, geniş dağarcığıyla çok boyutlu bir bakış açısı sunar. Şirketinizin ihtiyacı olan gerçek teşhisi koyar. Çalışan sistemi ve tedavi yapacak doğru kadroyu kurar.

Bundan sonra sizi ve şirketinizi, sizin kadar düşünen biri daha var.
Çünkü başarı; iyi kurgulanan, sağlıklı bir sistemle ortaya çıkar.
Uzmanlar yardımıyla uzun yaşar.

MAG Consulting
“İş Terapisti”


Sizlerle aynı şeyleri mi düşünüyoruz?

İş dünyası serüveninizde size nasıl eşlik ederiz?
Sizleri hedeflerinize yönlendiren doğru çıkışları keşfetmenize ve zamanlı uyarılar ile yaşanmış hatalardan uzak durmanızı sağlayarak sürekli büyüme ve gelişiminiz için rehberlik ediyoruz.
Stratejik iş planınız var mı?
Sizin için küresel dönüşümler ile uyarlanmış ve kurumsal dinamiklerinize göre özelleştirilmiş iş planlarınızı hedeflerinize ulaşma sürecinizde kurum kültürünüzün bir parçası haline getiriyor ve sizleri başarıya yönlendiriyoruz.
İş modeli ve finans modeli uyumlu mu?
İş Modelinin farklılaşması ile oluşacak kaldıraçları doğru finansal modeller ile birleştiren bir planlama sürecinizde yanınızdayız. İş modeli oluşurken finans modelini tetikleyen tasarımlar ile fark yaratırız.
Yönetim modeliniz iş ve finans modelinizden besleniyor mu?
Modern yapılar; farklılık yaratan iş modelleri ve çağdaş finans teknikleri üzerine kurulmuş az sayıda tepe yönetici ve güçlü bilişim alt yapılı yönetim modelleri oluşturmak en önemli fark yaratan marka taahhüdümüzdür.
İnsansız şirketler hayal mi?
Verimli ve oto kontrol odaklı tasarlanmış iş süreçlerine sahip yapay zekâ ve iş zekâsı üzerine kurulmuş insansız organizasyonlar ve yönetim yapıları başarılı olarak hayata geçirdiğimiz fark yaratan bir açılımımızdır.
Entelektüel sermayeniz ne kadar güçlü?
Entelektüel sermayenin gücüne inanıyor, sektördeki deneyimimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde işletmelerin sürdürülebilir başarıya ulaşmalarını sağlıyoruz. Marka, müşteri, insan, organizasyon ve stratejik iş birliklerinin fiziki değerlerden önde geldiği yapılar tasarlıyoruz.
Öğrenmeye hazır mısınız?
Bildiğinizi sanmanın verdiği mutluluğu, gerçek iş ortamınızda uygulamalı ve keyifli olarak öğrenen bir algoritmaya dönüştürürüz. Sizde ve şirketinizde bir kültür olarak yerleştiririz.
Dinlemeyi becerebiliyor musunuz?
Biz sizi can kulağıyla dinliyoruz; gelişimin, özgürlüğün ve ilerlemenin yolunun, iyi bir dinleyici olmaktan geçtiğine inanıyoruz. iyi bir dinleyici olmanın önemini biliyor, bu sayede insan ilişkilerinde sağlam köprüler kuruyoruz.


Buradayız çünkü


Sizi sizden daha iyi anlayarak, ihtiyaca uygun tedavilerle şirketinizi dönüştürür ve iyileştiririz.


 

Kurumsal dönüşüme ne zaman ihtiyaç duyarsınız?
 • Rekabet gücü azaldığında
 • Sürdürülebilir kâr oluşmadığında
 • Artan satış, azalan getiri ile sonuçlandığında
 • Kredibilite riski oluşmaya başladığında
 • Finansal ortaklıklar oluştuğunda
 • Vizyon değiştiğinde
 • Teknolojide hızlı değişim durumunda
 • Yeni rakipler piyasaya girdiğinde
 • Yeni nesil aile üyeleri işe katılmaya başladığında
Kurumsal dönüşümü sizin için nasıl yönetiriz?
 • Kurumları, rekabetçi güçleri, faaliyetleri ve verimlilikleri açısından sorgularız.
 • İnovasyon gücümüzü, global trendleri ve müşteri beklentilerini birleştirerek stratejiler oluştururuz.
 • Stratejiden operasyona verimlilik ve sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritaları hazırlarız.
 • Teknoloji ve çağdaş yönetim metotlarını kullanarak verimlilik, hız ve etkinlik hedefleriz.
 • Tüm bu süreçlerde müşterilerimiz ile birlikte çalışırız.
Kurumsal dönüşümün getirdikleri nelerdir?
 • Stratejik Yol Haritası
 • Orta ve Uzun Dönemli Planlama
 • Aile Anayasası / Ortaklık Protokolü
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Sürdürülebilirlik
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Marka Yönetimi
 • Finansal Kaynak Yönetimi
 • Eğitim / Kariyer Planlama
 • Performans Tabanlı Yönetim Sistemi
 • Süreçlerin Bilişim Ortamına Taşınması
 • Bütçeli Yaşam ve Hedeflerle Yönetim
Kurumsal dönüşüm iş sonuçlarınıza nasıl yansır?
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Organizasyonel Kârlılık ve Verimlilik
 • 360 Derece Entegre Ekosistem
 • Performansa Bağlı Yönetim
 • Uyumlandırılabilir Süreçler
 • Öngörülebilir Risk Yönetimi
 • Akıllı Sistem ve BI Raporları
 • Mali Mesuliyet Merkezli Finansal Yapı

Ürünlerimiz

Kurumsal
Check-Up

Değişim
Yönetimi

MRM - Dönüştüren Kurumsal Planlama

HUB - Finansal Duyarlı Pazarlama Yönetimi

3 Aşamalı
Planlama

Aile Anayasası ve Kurumsal Hukuk Sistemi

Kurumsal Check-Up

 • Süreçleri ve İşlevleri Analiz Etmek
 • Riskli ve Gelişime Açık Alanları Belirlemek
 • Potansiyel Fırsatlara Dikkat Çekmek
 • Kurumsal Gelişim Yol Haritası Çıkarmak

Değişim Yönetimi

 • Artan rekabet ortamında, kurumların gelişebilmesi ve kararlılıklarını sürdürebilmeleri için bazı yeterlilik ve becerilere sahip olmaları gerekir;
  • Zamanla değişen pazarın yönünü tahmin edebilmek
  • Gerçekçi hedefler belirleyebilmek ve bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanabilir stratejiler geliştirmek
  • Hedef-sonuç odaklı iş yapma metodları ile geliştirilmiş stratejilere sahip olmak
  • İş süreçlerini etkin ve elverişli kılmak için enformasyon teknolojilerini etkili kullanabilmek
  • Tüm bunları gerçekleştirebilmek ve geliştirebilmek için organizasyon yapısına ve insan kaynaklarına sahip olabilmek
1/2BAŞARIYA DAİR


 • Kısa vade konusunda acımasızca dürüst olun, uzun vade için iyimser ve kendinden emin olun.
 • Ürününüzün ilk versiyonundan utanmıyorsanız, çok geç piyasaya çıktınız demektir.
  Reid Hoffman
  LinkedIn
 • Başarısız olursam pişman olmayacağımı biliyordum ama pişman olabileceğim tek şeyin denememek olduğunu biliyordum.
 


MAG CONSULTING ©

M.A.G. Müşavirlik Araştırma Grubu A.Ş'nin tescilli markasıdır